Bảo tàng & cộng đồng

Chia sẻ bài viết qua Email

Bảo tàng & cộng đồng

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Với Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (DTHVN), cộng đồng không chỉ đóng vai trò quan trọng trong sưu tầm, mà quan trọng hơn, cộng đồng cùng với Bảo tàng tham gia trưng bày, trình diễn, giới thiệu và bảo tồn di sản văn hóa. Điều đó đã làm cho các hoạt động của Bảo tàng gần gũi với đời sống, chân thật và sống động. Ngoài trưng bày, cộng đồng tham gia có hiệu quả vào hoạt động trình diễn nghề thủ công truyền thống, văn nghệ dân gian, rối nước, các trò chơi dân gian... Những công trình kiến trúc dân gian trong khuôn viên Bảo tàng đều do cộng đồng tạo dựng nên và khi cần thì chính các chủ thể văn hóa trở lại sửa chữa. Sự xuất hiện các công trình kiến trúc dân gian ở Bảo tàng làm cho mối quan hệ giữa cộng đồng và Bảo tàng thêm gần gũi, thân thiết. Và thông qua các hoạt động đó, cộng đồng trực tiếp giới thiệu, quảng bá văn hóa đến công chúng, vừa nâng cao lòng tự hào đối với di sản văn hóa, vừa góp phần bảo tồn di sản văn hóa. Sự sống động và hấp dẫn của một bảo tàng văn hóa có sự đóng góp công sức rất lớn của cộng đồng. Đây là điểm sáng và là nét mới đặc sắc trong hoạt động giới thiệu, quảng bá các giá trị di sản văn hóa của Bảo tàng DTHVN.

Tầm nhìn

Sứ mệnh của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là từng bước nghiên cứu khoa học, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, trình diễn, tổ chức Hoạt động giáo dục, nhằm góp phần vào công cuộc bảo tồn sự đa dạng văn hóa của các dân tộc ở Việt Nam, ở khu vực Đông Nam Á và trên toàn thế giới.

Những con số

12-11-1997 Là thời điểm Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam mở cửa đón công chúng
500.000 Là số lượt khách tham quan Bảo tàng mỗi năm
14.000 Là số lượt khách tham quan bảo tàng và tham gia sự kiện Trung Thu
2007 Sắc màu Việt Hàn trong 1 ngày (23-9-2007)
43.799m2 Là diện tích toàn bộ khuôn viên BTDTHVN
20.000m2 Là diện tích khu vườn Kiến trúc của BTDTHVN
2000m2 Là diện tích mặt bằng trưng bày thường xuyên về văn hóa các dân tộc Việt Nam
30.000 Là số lượng đơn vị hiện vật mà BTDTHVN đang trưng bày hoặc bảo quản trong kho
130.000 Là số lượng đơn vị tư liệu ảnh, và Phim mà BTDTHVN đang sử dụng hoặc và bảo quản
1646 Là số lượng đơn vị hiện vật về văn hóa của các dân tộc ở Việt Nam đang được trưng bày thường xuyên trong tòa Trống đồng
280 Là số đơn vị hiện vật đang được trưng bày trong nhà dài Êđê
10 Là số công trình kiến trúc dân gian đặc sắc của các dân tộc ở Việt Nam đang được trưng bày trong Vườn Kiến trúc của BTDTHVN

Mở của từ 8h30 tới 17h30 tất cả các ngày trừ thứ hai hàng tuần và Tết Nguyên Đán

Đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội