Bookstore

Send this page to a friend

Bookstore

Cửa hàng sách của Bảo tàng chủ yếu giới thiệu những ấn phẩm của chính Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, nhất là các catalgoues trưng bày và Tạp chí Bảo tàng & Nhân học. Tại đây, bạn có thể mua sách, băng đĩa để tìm hiểu thông tin đa dạng về các bộ sưu tập của Bảo tàng.

There is no book in this section.

Open from 8:30 to 17:30 everyday except Mondays and New Year's Holiday

Nguyễn Văn Huyên Road, Cầu Giấy District, Hà Nội