Chương trình chiếu phim TÔN VINH ĐA DẠNG VĂN HÓA HƯỚNG TỚI BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA TỘC NGƯỜI tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Chia sẻ bài viết qua Email

Chương trình chiếu phim TÔN VINH ĐA DẠNG VĂN HÓA HƯỚNG TỚI BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA TỘC NGƯỜI tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Hoạt động

Chương trình chiếu phim TÔN VINH ĐA DẠNG VĂN HÓA HƯỚNG TỚI BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA TỘC NGƯỜI tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

09:30 — 15:30

Từ ngày 24/12/2019 đến ngày 16/01/2020, vào thứ Ba và thứ Năm hàng tuần (các khung giờ 9:30, 10:30, 14:30, 15:30), Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức chương trình chiếu phim “Tôn vinh đa dạng văn hóa hướng tới bảo tồn di sản văn hóa tộc người” tại phòng chiếu phim tầng 2, tòa Cánh diều.
Các phim trình được chiếu trong đợt này gồm:
1. “Người Thái chúng tôi” (24/12/2019 và 16/01/2020)
2. “Chuyện rối Tày Thẩm Rộc” (26/12/2019 và 31/12/2019)
3. “Tết nhảy bói ở làng Tham Vè” (02/01/2020 và 07/01/2020)
4. “Chế tác trang phục vỏ cây ở người Bru miền Trung Việt Nam - Tư liệu phục dựng dân tộc học” (09/01/2020 và 14/01/2020).
Chương trình chiếu phim là một trong những hoạt động của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan. Các thước phim tư liệu dân tộc học/nhân học trình chiếu lần này phản ánh những cách thức một số tộc người đã và đang làm để gìn giữ và phát huy di sản văn hóa của mình, góp phần bảo tồn sự đa dạng văn hóa và làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc ở Việt Nam.
                                                                                                                                                                                                         Tin: Vũ Thị Diệu


Mở của từ 8h30 tới 17h30 tất cả các ngày trừ thứ hai hàng tuần và Tết Nguyên Đán

Đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội