Biến đổi văn hóa tinh thần của người Hmông khi di cư từ Tây Bắc và Đắk Lắk

Chia sẻ bài viết qua Email

Biến đổi văn hóa tinh thần của người Hmông khi di cư từ Tây Bắc và Đắk Lắk

Tre em gai nguoi Hmong resize

Biến đổi văn hóa tinh thần của người Hmông khi di cư từ Tây Bắc và Đắk Lắk

Tên đề tài

Biến đổi văn hóa tinh thần của người Hmông khi di cư từ Tây Bắc vào Đắk Lắk

Loại đề tài: Cấp Nhà nước (do Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia - NAFOSTED - tài trợ)

Cơ quan chủ trì: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Thời gian thực hiện: 2 năm (2015 – 2016)

Chủ nhiệm đề tài: TS. Võ Thị Mai Phương

Thành viên đề tài: TS. Phạm Văn Dương, PGS. TS. Lê Sỹ Giáo, TS. Nguyễn Thị Song Hà, TS. Lương Thanh Sơn, NCS. Lê Phương Thảo, NCS. Vũ Thị Hà, NCS. Vũ Thị Thanh Tâm

Mục đích nghiên cứu:

- Nêu rõ thực trạng văn hóa tinh thần của người Hmông ở Đắk Lắk và biến đổi trong  bối cảnh hiện nay;

- Tìm hiểu những nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi văn hóa tinh thần của người Hmông và những tác động của chúng đến đời sống kinh tế-xã hội của người Hmông đang sinh sống tại Đắk Lắk;

- Đề xuất một số kiến nghị, giải pháp góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa của người Hmông trong bối cảnh hiện nay, đồng thời đề xuất những kiến nghị, giải pháp làm cơ sở khoa học giúp cho việc hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh chịu sự tác động của di dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.


Mở của từ 8h30 tới 17h30 tất cả các ngày trừ thứ hai hàng tuần và Tết Nguyên Đán

Đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội