Bảo tồn và phát huy giá trị rối nước dân gian

Chia sẻ bài viết qua Email

Bảo tồn và phát huy giá trị rối nước dân gian

ngh nhan djang sn con ri resize

Bảo tồn và phát huy giá trị rối nước dân gian

Tên đề tài

Bảo tồn và phát huy giá trị rối nước dân gian tại cộng đồng (qua nghiên cứu các phường rối nước dân gian ở đồng bằng Bắc Bộ)

Loại đề tài: Đề tài cấp Bộ

Cơ quan chủ trì: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Thời gian thực hiện: 2 năm (2015 - 2016)

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Thị Thu Thủy

Thành viên đề tài: Phùng Thị Tuệ Minh, Nguyễn Thị Thanh Thúy, TS. Dương Văn Sáu

Mục đích nghiên cứu: 

Mục tiêu chung:

- Đề tài góp phần nghiên cứu và hệ thống hóa tư liệu về nghệ thuật múa rối nước dân gian truyền thống trong các cộng đồng địa phương ở đồng bằng;

- Khẳng định những giá trị đặc sắc, độc đáo của nghệ thuật múa rối nước dân gian trong đời sống cộng đồng;

- Góp phần lưu giữ những tri thức và kinh nghiệm dân gian hiện đang bị mai một và có thể sẽ thất truyền của các nghệ nhân cao tuổi;

- Đánh giá vai trò của nghệ thuật múa rối nước dân gian truyền thống trong đời sống đương đại.

Mục tiêu cụ thể:

- Khảo sát, đánh giá đúng đắn, khách quan thực trạng tồn tại và phát triển của 16 phường rối ở các địa phương hiện nay;

- Những yếu tố biến đổi và thích ứng của nghệ thuật múa rối nước và các phường rối trong đời sống hiện nay;

- Đánh giá thực trạng việc bảo tồn và khai thác nghệ thuật múa rối nước dân gian trong đời sống văn hóa cộng đồng cũng như trong việc khai thác phục vụ phát triển du lịch cộng đồng hiện nay ở các địa phương;

- Đưa ra những giải pháp cụ thể, khách quan góp phần bảo tồn và phát triển nghệ thuật múa rối nước dân gian trong quá trình xây dựng nền văn hóa mới và quá trình xây dựng nông thôn mới hiện nay;

- Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, đưa ra những gợi ý tổ chức trưng bày, trình diễn, làm phim, xây dựng các chương trình giáo dục và chiến lược truyền thông về rối nước dân gian tại Bảo tàng và cộng đồng… nhằm góp phần đưa múa rối nước trở thành một sản phẩm văn hóa đặc sắc trong quá trình “văn hóa hóa kinh tế” và “kinh tế hóa văn hóa” ở Việt Nam hiện nay;

- Góp thêm tư liệu cho việc xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận rối nước dân gian là di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của nhân loại;

- Góp phần quảng bá múa rối nước dân gian Việt Nam ra thế giới.


Mở của từ 8h30 tới 17h30 tất cả các ngày trừ thứ hai hàng tuần và Tết Nguyên Đán

Đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội