Cư dân thủy diện

Chia sẻ bài viết qua Email

Cư dân thủy diện

IMG 3187

Cư dân thủy diện

TÊN ĐỀ TÀI

ĐỊNH CƯ TRÊN BỜ VÀ SỰ BIẾN ĐỔI VĂN HÓA CỦA CƯ DÂN THỦY DIỆN Ở VỊNH HẠ LONG (QUẢNG NINH) VÀ ĐẦM PHÁ TAM GIANG - CẦU HAI (THỪA THIÊN HUẾ)

Loại đề tài: Cấp Nhà nước (do Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia - NAFOSTED - tài trợ)

Cơ quan chủ trì: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Thời gian thực hiện: 2 năm (2014 – 2015)

Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Duy Đại

Thành viên đề tài: PGS.TS. Nguyễn Duy Thiệu, TS. Lê Hải Đăng, TS. Phạm Minh Phúc, TS. Vũ Hồng Nhi, ThS. Hoàng Thị Thu Hằng, NCS. Lê Anh Hòa

Mục đích nghiên cứu:

- Phân tích những biến đổi văn hóa sau khi định cư trên bờ của cư dân thủy diện ở vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (Thừa Thiên Huế); từ đó có những kiến nghị nhằm ổn định, phát triển bền vững cư dân thủy cư định cư trên bờ và việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của nhóm cư dân này.
- Tạo ra cơ sở tư liệu và nội dung khoa học giúp cho Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sau này tổ chức trưng bày giới thiệu văn hóa cư dân thủy diện.

Mở của từ 8h30 tới 17h30 tất cả các ngày trừ thứ hai hàng tuần và Tết Nguyên Đán

Đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội