Nghề cá và làng cá cổ truyền

Chia sẻ bài viết qua Email

Nghề cá và làng cá cổ truyền

IMG 0602

Nghề cá và làng cá cổ truyền

TÊN ĐỀ TÀI

NGHỀ CÁ VÀ LÀNG CÁ CỔ TRUYỀN QUA NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐIỂM TRONG VÙNG BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Loại đề tài: Cấp Bộ

Cơ quan chủ trì: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Thời gian thực hiện: 2 năm (2013 – 2014)

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Duy Thiệu

Thành viên đề tài: NCS. Lê Phương Thảo, NCS. Vũ Phương Nga, CN. Nguyễn Văn Kháng

Mục đích nghiên cứu:

- Cung cấp tư liệu và các luận giải khoa học để có một cái nhìn khái quát về nghề cá và làng cá truyền thống ở Việt Nam;

- Giới thiệu về các truyền thống của ngư dân đã sinh sống lâu đời trên các vùng biển đảo cũng là cách góp thêm tiếng nói để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo của Việt Nam;

- Các kết quả nghiên cứu của đề tài cũng là một trong những nguồn tài liệu tham khảo, làm cơ sở khoa học cho các tổ chức liên quan khi xây dựng chiến lược, chính sách phát triển bền vững trong khu vực ngư nghiệp, ngư dân vùng biển đảo;

- Trên cơ sở của kết quả nghiên cứu, đưa ra các gợi ý cho Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam xây dựng các dự án sưu tầm, nghiên cứu để bảo quản, tổ chức trưng bày và thực hiện các chương trình giáo dục…về văn hóa/môi trường vùng biển, đảo.


Mở của từ 8h30 tới 17h30 tất cả các ngày trừ thứ hai hàng tuần và Tết Nguyên Đán

Đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội