Trò chơi dân gian

Chia sẻ bài viết qua Email

Trò chơi dân gian

De tai tro choi

Trò chơi dân gian

TÊN ĐỀ TÀI

TRÒ CHƠI DÂN GIAN MỘT SỐ DÂN TỘC VIỆT NAM

Loại đề tài: Cấp Bộ

Cơ quan chủ trì: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Thời gian thực hiện: 2 năm (2013 – 2014)

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Võ Quang Trọng

Thành viên đề tài: TS. Vi Văn An, Ths. Nguyễn Thị Việt Anh, Chu Thái Bằng, CN. Hoàng Bé, Ths. Phạm Thị Thủy Chung, TS. Vũ Hồng Nhi, CN. A Tuấn

Mục đích nghiên cứu:

- Tập hợp tối đa những thông tin, tư liệu về trò chơi dân gian của các dân tộc đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam;

- Xây dựng tiêu chí biên soạn, sắp xếp và trình bày một cách có hệ thống nhằm cung cấp thông tin về các trò chơi một cách khoa học, dễ hiểu, làm cơ sở để tổ chức các hoạt động trình diễn và trải nghiệm tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, cũng như đáp ứng nhu cầu thực tiễn ở các trường học và các đối tượng khác trong xã hội;

- Chỉ ra được thực trạng, giá trị, đặc điểm của trò chơi dân gian và định hướng bảo tồn di sản văn hóa này.


Mở của từ 8h30 tới 17h30 tất cả các ngày trừ thứ hai hàng tuần và Tết Nguyên Đán

Đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội