Cham House

Send this page to a friend

Cham House

DSC0039 edit

 

So do nha Cham

  1. Sang lâm – nhà lẫm
  2. Sang Ye – nhà tục
  3. Sang mayau – nhà kề
  4. Sang ton – nhà cao
  5. Sang ging – kitchen

 

 

 

 


Open from 8:30 to 17:30 everyday except Mondays and New Year's Holiday

Nguyễn Văn Huyên Road, Cầu Giấy District, Hà Nội