Đến Tây Nguyên tìm hiểu về thuyền độc mộc

Chia sẻ bài viết qua Email

Đến Tây Nguyên tìm hiểu về thuyền độc mộc

Nghiên cứu

Đến Tây Nguyên tìm hiểu về thuyền độc mộc

23- 27/09/2015

Ba Na Kon Tum resize

Trong thời gian từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 27 tháng 9 năm 2015, các thành viên tham gia đề tài cấp Bộ Thuyền độc mộc trong đời sống của các dân tộc ở Tây Nguyên đã thực hiện nhiều chuyến điền dã trên địa bàn 30 làng của dân tộc Mnông, Giarai, Bana và Xơđăng ở tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum. Trong đợt nghiên cứu này, ngoài việc khảo sát trên thực địa, đoàn công tác đã thu thập thêm tư liệu từ ba bảo tàng tỉnh, hai nhà thờ và một bảo tàng tư nhân. Tư liệu điền dã cho thấy sự phát triển của các phương tiện giao thông, quá trình phát triển của các công trình thủy điện đã tác động đến việc sử dụng thuyền độc mộc của các tộc người cộng cư trên các dòng sông. Hiện nay, nhu cầu sử dụng thuyền độc mộc không còn nhiều như trước đây, một phần do nguyên liệu ngày càng khan hiếm. Đây cũng chính là thách thức lớn trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị của thuyền độc mộc trong bối cảnh hiện nay của các dân tộc ở Tây Nguyên.


Mở của từ 8h30 tới 17h30 tất cả các ngày trừ thứ hai hàng tuần và Tết Nguyên Đán

Đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội