Hoạt động đào tạo năm 2015 của Bảo tàng DTHVN

Chia sẻ bài viết qua Email

Hoạt động đào tạo năm 2015 của Bảo tàng DTHVN

Đánh giá

Hoạt động đào tạo năm 2015 của Bảo tàng DTHVN

03/08/2015

Để nâng cao trình độ chuyên môn, từng bước đáp ứng nhiệm vụ công tác, Bảo tàng DTHVN đã đa dạng hóa các loại hình đào tạo cho cán bộ, viên chức: bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực quản lý, trang bị phương pháp làm việc, đào tạo sau đại học...

Năm 2015, Bảo tàng có một người bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, 6  bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, trên 10 người đang theo học chương trình đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ ở một số cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. Bảo tàng DTHVN là một trong số các bảo tàng có số lượng cán bộ, viên chức đạt trình độ sau đại học nhiều nhất ở Việt Nam hiện nay. 

Tính đến tháng 9 năm 2015, trong tổng số 83 cán bộ, viên chức của Bảo tàng, 35 người có trình độ sau đại học (2 PGS.TS, 8 TS, 25 Ths.). Với kết quả đó, Bảo tàng DTHVN là  bảo tàng có số lượng cán bộ, viên chức đạt trình độ sau đại học nhiều nhất trong số các bảo tàng ở Việt Nam hiện nay.

Bảo tàng cũng đã tổ chức nhiều khóa đào tạo trong nước và cử cán bộ đi trao đổi, tập huấn tại nước ngoài để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Năm 2015, nhiều cán bộ Bảo tàng đã tham dự các khóa tập huấn, đào tạo ở Singapore, Malaysia; các hội nghị, hội thảo ở Thái Lan, Hàn Quốc... Nhờ đó, năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên không ngừng được nâng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của cơ quan.


Mở của từ 8h30 tới 17h30 tất cả các ngày trừ thứ hai hàng tuần và Tết Nguyên Đán

Đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội