Thông báo LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THỰC HIỆN CUỘC ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC MẶT BẰNG TẠI BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC VIỆT NAM

Chia sẻ bài viết qua Email

Thông báo LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THỰC HIỆN CUỘC ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC MẶT BẰNG TẠI BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC VIỆT NAM

Hoạt động

Thông báo LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THỰC HIỆN CUỘC ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC MẶT BẰNG TẠI BẢO TÀNG DÂN TỘC HỌC VIỆT NAM

20/06/2020

- Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

- Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản pháp luật có liên quan;

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Căn cứ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

- Căn cứ Quyết định số 827/QĐ-KHXH ngày 4 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc phê duyệt tài sản công vào mục đích cho thuê;

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá quyền khai thác mặt bằng như sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá:

- Người có tài sản đấu giá: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Thông tin tài sản đấu giá:

Tài sản đấu giá: Quyền khai thác mặt bằng tại khuôn viên Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam theo Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê được Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phê duyệt theo Quyết định số 827/QĐ-KHXH ngày 04 tháng 6 năm 2020. Các vị trí cho thuê quyền khai thác như sau:

2.1. Vị trí số 1: Khu Nhà hàng

- Thời hạn cho thuê: 5 năm

- Giá cho thuê khởi điểm: 60.000.000 đồng/tháng (Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng một tháng)

2.2. Vị trí số 2: Điểm đặt quầy bán vé nằm tại khu vực sảnh bên phải (nhìn từ ngoài vào) phía ngoài cửa ra vào tòa nhà Trống đồng

- Thời hạn cho thuê: 5 năm

- Giá cho thuê khởi điểm: 5.000.000 đồng/tháng (Bằng chữ: Năm triệu đồng một tháng)

2.3. Vị trí số 3: Quầy bán hàng lưu niệm nằm ở phía bên trái cổng chính (nhìn từ ngoài vào)

- Thời hạn cho thuê: 8 năm

- Giá cho thuê khởi điểm: 55.000.000 đồng/tháng (Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu đồng một tháng)

2.4. Vị trí số 4: Bãi gửi xe gần vị trí cổng ra

- Thời hạn cho thuê: 3 năm

- Giá cho thuê khởi điểm: 2.500.000 đồng/tháng (Bằng chữ: Hai triệu năm trăm nghìn đồng một tháng)

2.5. Vị trí số 5: Khu vực Thủy đình nằm trong khu trưng bày ngoài trời

- Thời hạn cho thuê: 5 năm

- Giá cho thuê khởi điểm: 30.000.000 đồng/tháng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng một tháng)

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm:

- Là tổ chức có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

- Có tối thiểu 8 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản;

- Có 8 đấu giá viên trong đó có tối thiểu 6 đấu giá viên có kinh nghiệm trên 2 năm, tối thiểu 4 đấu giá viên là luật sư;

- Có trang thiết bị, máy móc, công cụ, dụng cụ phục vụ cuộc đấu giá;

- Có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

- Có tên trong danh sách mạng đấu thầu quốc gia;

- Có 5 hợp đồng bán đấu giá thành công từ 200 tỷ đồng trở lên (chứng minh bằng hợp đồng hoặc thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài chính);

- Năm 2019 có tổng giá bán tăng hơn 50% so với tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá theo thống kê báo cáo các cấp có thẩm quyền (Có bản sao tài liệu báo cáo).

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 22/06/2020 đến 17 giờ 30 phút, ngày 28/06/2020.

- Địa điểm: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024.38360352

Lưu ý: Người đến nộp hồ sơ đăng kí phải mang theo giấy giới thiệu và Thẻ căn cước công dân (CMTND); Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.

 

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng kí tham gia.


Mở của từ 8h30 tới 17h30 tất cả các ngày trừ thứ hai hàng tuần và Tết Nguyên Đán

Đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội