Tạp chí Bảo tàng & Nhân học năm 2016

Chia sẻ bài viết qua Email

Tạp chí Bảo tàng & Nhân học năm 2016

Hoạt động

Tạp chí Bảo tàng & Nhân học năm 2016

15/01/2016

IMG 2779

Năm 2016 là năm thứ tư Tạp chí Bảo tàng & Nhân học (Museum & Anthropology Review) của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đến với bạn đọc. Đến nay, Tạp chí đã xuất bản 13 số với 8 số tổng hợp và 5 số chuyên đề là Bảo tàng và Cộng đồng (số 2-2013), Đông Nam Á (số 3-2013), Văn hóa biển (số 2-2014), và 20 năm Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (số 3&4-2015).

Năm nay, phát huy những kết quả đã đạt được, 4 số tiếng Việt định kỳ hằng quý với nhiều bài viết thuộc các chuyên ngành khác nhau như: Bảo tàng học, Dân tộc học, Nhân học, Văn hóa học… tiếp tục được công bố. Một số bảo tàng trên thế giới cũng như hiện vật tiêu biểu, đặc sắc của Bảo tàng DTHVN cũng sẽ được lựa chọn để giới thiệu trong mục Nhìn sang bảo tàng bạn hoặc Tư liệu của các số tạp chí.

Dự kiến, một số chuyên đề về bảo tồn di sản văn hóa ở Việt Nam với nhiều bài viết phân tích công tác bảo tồn di sản văn hóa nói chung và một số nghiên cứu trường hợp sẽ được giới thiệu tới độc giả.  


Mở của từ 8h30 tới 17h30 tất cả các ngày trừ thứ hai hàng tuần và Tết Nguyên Đán

Đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội