Triển khai đề tài nghiên cứu về rối nước dân gian

Chia sẻ bài viết qua Email

Triển khai đề tài nghiên cứu về rối nước dân gian

Nghiên cứu

Triển khai đề tài nghiên cứu về rối nước dân gian

20/07/2015

Thực hiện đề tài cấp bộ Bảo tồn và phát huy giá trị rối nước dân gian tại cộng đồng (qua nghiên cứu các phường rối nước dân gian ở đồng bằng Bắc Bộ), nhóm thành viên tham gia đề tài đã tiến hành hai đợt nghiên cứu, khảo sát thực địa tại 16 phường rối nước dân gian ở Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình và Bắc Ninh. Nhìn chung, hai đợt khảo sát thu thập được nhiều tư liệu về các phường rối nước dân gian. Tuy nhiên, do nhiều nghệ nhân dân gian trong các phường rối đã mất nên việc tìm hiểu về lịch sử, quá trình hình hình thành và phát triển, mối quan hệ giữa phường rối nước dân gian và cộng đồng địa phương của các phường rối cũng gặp nhiều khó khăn. Các phường rối lại có nhiều đặc điểm và hướng phát triển rất khác nhau. Do đó, đề tài cần thêm nhiều thời gian và nhiều đợt nghiên cứu nữa để tìm hiểu sâu hơn về các phường rối nước dân gian.


Mở của từ 8h30 tới 17h30 tất cả các ngày trừ thứ hai hàng tuần và Tết Nguyên Đán

Đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội