Image
Loading

Ở Việt Nam, thuộc nhóm ngôn ngữ Tày – Thái (ngữ hệ Thái – Kađai) có 8 dân tộc, với tổng dân số gần 4,4 triệu người (2009). Người Tày, Nùng, Sán Chay, Giáy, Bố Y cư trú ở vùng Đông Bắc, người Thái, Lào, Lự phân bố từ Tây Bắc đến miền tây Thanh Hoá, Nghệ An. Tổ tiên người Tày có mặt ở Việt Nam từ hơn 2.000 năm trước; các tộc người khác di cư tới sau, thậm chí mới vài ba trăm năm.

Cư dân nhóm Tày – Thái thường tụ cư ở các vùng thung lũng và có trình độ kỹ thuật cao trong canh tác lúa nước, với những biện pháp như dùng cày có trâu kéo, thâm canh, làm thủy lợi... Một số nghề thủ công truyền thống rất phát triển, đặc biệt là dệt vải.

Thiết chế gia đình theo truyền thống phụ hệ. Từ rất sớm đã xuất hiện hình thức tổ chức xã hội theo kiểu phong kiến sơ kỳ, điển hình là chế độ quằng ở ngườiTày, phìa tạo ở ngườiThái. Các cư dân nhóm Tày – Thái thờ cúng tổ tiên và chịu ảnh hưởng của Khổng giáo, Phật giáo, Đạo giáo ở các mức độ khác nhau. Nhiều giá trị văn hóa của họ ảnh hưởng không ít đến các tộc người khác trong vùng. Ở nhiều nơi, tiếng Tày hoặc tiếng Thái đã trở thành ngôn ngữ giao tiếp chung của địa phương. Một số cư dân có chữ viết riêng, theo mẫu tự Ấn Độ hoặc chữ tượng hình.

Trưng bày về các cư dân nhóm Tày – Thái được bố trí tập trung trong ngôi nhà sàn của người Thái Đen, dựng trong tầng 2 của tòa nhà “Trống đồng”. Văn hóa và cuộc sống của họ giới thiệu thông qua hệ thống hiện vật, ảnh thực địa và các bài viết, được diễn giải bằng 3 ngữ: Việt, Pháp và Anh. Ngoài ra, còn có các mô hình nhà ở thu nhỏ và các phim tư liệu dân tộc học. Trong Vườn Kiến trúc (khu trưng bày ngoài trời) của Bảo tàng có các công trình của người Tày, Nùng.