Image
Loading

Các dân tộc thuộc ngữ hệ Hmông – Dao gồm khoảng 10 triệu người, phân bố ở Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Myanmar. Người Hmông (gần 8 triệu) và người Dao (hơn 1,5 triệu) là hai dân tộc đông nhất trong ngữ hệ. Đây cũng là hai dân tộc có nhiều nhóm địa phương mang những sắc thái riêng về tiếng nói cũng như phong tục tập quán. Người Hmông còn di cư sang tận châu Âu, châu Mỹ...

Thuộc ngữ hệ này ở Việt Nam, ngoài người Hmông và người Dao, còn có người Pà Thẻn, tổng dân số của cả 3 dân tộc hơn 1,8 triệu người (2009). Họ cư trú ở hầu khắp các tỉnh miền núi Bắc Bộ, một số ở bắc Trung Bộ. Người Hmông phân bố trên vùng cao; người Dao và Pà Thẻn chủ yếu sinh sống ở vùng núi giữa.

Người Hmông và Pà Thẻn ở nhà trệt. Người Dao, tuỳ từng nhóm, ở nhà trệt hoặc nhà sàn hay nhà nửa sàn nửa trệt. Phần đông các tộc người này làm nương; một bộ phận làm ruộng nước. Phụ nữ nổi tiếng với kỹ thuật trang trí trên vải. Phụ nữ Dao chủ yếu dùng kỹ thuật thêu; phụ nữ Pà Thẻn thêu, dệt, đáp vải; phụ nữ Hmông thêu, đáp vải, một số nhóm nổi tiếng với kỹ thuật batik. Đàn ông Hmông giỏi nghề rèn và đúc.

Khu vực trưng bày về người Hmông, Dao và Pà Thẻn được bố trí ở tầng 2 của toà nhà "Trống đồng". Ngoài các hiện vật, nhất là trang phục, ảnh thực địa, còn có hai không gian sắp đặt sống động và các phim dân tôc học. Tất cả các bài viết, chú thích hiện vật, ảnh đều được thực hiện bằng 3 ngữ : Việt, Pháp và Anh.