Image
Loading

Các cư dân thuộc nhóm ngôn ngữ Môn – Khơme cư trú rộng khắp Đông Nam Á, nhất là ở Đông Nam Á lục địa, bao gồm cả đông bắc Ấn Độ và nam Trung Quốc. Tổ tiên các tộc người này sinh sống trong khu vực này từ rất sớm.

Tại Việt Nam, thuộc nhóm ngôn ngữ Môn – Khơme có 21 dân tộc với gần 2,6 triệu người (2009), phân bố trải dài từ vùng Tây Bắc qua Trường Sơn – Tây Nguyên vào Nam Bộ. Ngoài dân tộc Khơme, hơn 1,2 triệu người, cư trú chủ yếu ở đồng bằng, còn lại đều ở miền núi, trong đó đông nhất là dân tộc Bana cũng chỉ gần 228.000 người; thậm chí có những dân tộc dưới 500 người, như: Rơmăm, Brâu và Ơđu. Phần lớn các tộc người nhóm Môn – Khơme là cư dân bản địa, nhưng cũng có một số đã di cư tới do những biến động lịch sử ở phía tây Đông Dương, khi tổ tiên người Thái và người Miến bành trướng xuống phía nam vào cuối thiên niên kỷ thứ nhất và nửa đầu thiên niên kỷ thứ hai. Nhiều dân tộc ngày nay cư trú vắt qua biên giới quốc gia, như người Khơmú, Taôi, Cơtu, Gié – Triêng..., đặc biệt người Khơme là đồng tộc của cư dân đa số ở Campuchia.

Các dân tộc nhóm Môn – Khơme đã có quá trình giao lưu văn hoá lâu dài với các dân tộc cộng cư trong từng vùng. Ở Tây Bắc và miền núi tỉnh Nghệ An, họ chịu ảnh hưởng đậm nét của người Thái; còn ở Tây Nguyên, giữa họ và các dân tộc nhóm ngôn ngữ Nam Đảo có nhiều yếu tố chung hoặc tương đồng; trong khi đó ở Nam Bộ là sự giao tiếp văn hoá giữa người Khơme và người Việt.

Trưng bày về các cư dân nhóm Môn – Khơme được bố trí chủ yếu ở tầng 2 của tòa "Trống đồng", gồm 2 không gian nối tiếp nhau: Môn – Khơme miền Bắc và Môn – Khơme Trường Sơn – Tây Nguyên. Văn hóa và cuộc sống của họ thể hiện thông qua hệ thống hiện vật, đặc biệt là đồ đan (nhiều loại gùi, giỏ tuốt lúa, đó bắt cá), nhạc cụ bằng tre, vỏ bầu... và ảnh thực địa. Các thông tin về hiện vật và các bài viết đều được diễn giải bằng 3 ngữ: Việt, Pháp và Anh. Có phim video lễ hiến sinh trâu của người Bana. Ngoài ra, giữa sảnh chính ở tầng 1 còn có cây cột lễ của người Co, trong Vườn Kiến trúc (khu trưng bày ngoài trời) có nhà rông Bana và nhà mồ Cơtu.