Image
Loading

 

 

 

DIRECTOR BOARD

Dr. Bùi Ngọc Quang - Deputy Director

Assoc. Prof. Dr. Trần Hồng Hạnh - Deputy Director

 

 

FORMER LEADERS

Assoc. Prof. Dr. Nguyễn Văn Huy - Former Director (1995 - 2006)

Dr. Lưu Anh Hùng - Former Deputy Director (June 2000 - June 2014)

Assoc. Prof. Dr. Võ Quang Trọng - Former Director (2007 - January 2019)

Assoc. Prof. Dr. Nguyễn Duy Thiệu - Former Deputy Director (2007 - March 2015)

Assoc. Prof. Dr. Phạm Văn Dương - Former Deputy Director (October 2014 - March 2020)

Dr. Đặng Xuân Thanh - Former Deputy Director (October 2019 - April 2022)

 

DEPARTMENT OF RESEARCH, COLLECTION & ETHNOGRAPHIC FILMS

Dr. Võ Thị  Mai Phương - Head

Dr. Vũ Phương Nga - Deputy Head

Dr. Chu Quang Cường

Dr. Vũ Thị Hà

Dr. Vũ Thị Thanh Tâm

M.A. Nguyễn Thị Thùy Dương

 

DEPARTMENT OF COMMUNICATION & EDUCATION

Dr. An Thu Trà - Head

Dr. Vũ Hồng Nhi - Deputy Head

M.A. Phùng Thị Tuệ Minh

MA. Nguyễn Thị Phượng

BA. Lê Nguyễn Phương Anh

BA. Chu Thanh Hải

BA. Nguyễn Thị Nhài

BA. Vương Hồng Thu

 

 DEPARTMENT OF EXHIBITION 

Dr. Vũ Hồng Thuật - Head

Dr. Trần Thị Thu Thủy - Deputy Head

Dr. Lê Anh Đức

M.A. Phùng Thị Mai Anh

M.A. Nguyễn Thị Tuấn Linh

 

DEPARTMENT OF REGISTRATION & CONSERVATION 

Dr. Hoàng Thị Tố Quyên - Head

M.A. Trần Thị Hồng Loan - Deputy Head

M.A. Hoàng Thị Thu Hằng

M.A. Nguyễn Thị Nga

M.A. Lê Thị Thanh Phượng

 

DEPARTMENT OF ORGANIZATION & ADMINISTRATION

M.A. Nguyễn Giang Nam - Deputy Chief of Office

M.A. Trịnh Thị Lan Phương - Chief Accountant

M.A. Trần Nguyên Diệp

M.A. Dương Thị Thùy Ninh

M.A. Lã Thị Thanh Thủy

BA. Trịnh Ngọc Ánh

BA. Đỗ Thị Thu Hiền

BA. Bùi Thị Hương

BA. Dương Thị Nghệ

Chu Thái Bằng

Phạm Văn Chín

Nguyễn Đức Chuyền

Nguyễn Liên Đức

Đặng Văn Quân

Bùi Xuân Thụy

Nguyễn Văn Việt