Image
Loading

Tại Phòng Chiếu phim, du khách sẽ được thưởng thức nhiều phim ngắn giới thiệu về văn hóa các dân tộc Việt Nam và thế giới trên màn hình lớn và có thể giao lưu, trao đổi với những người làm phim, nhà nghiên cứu, những nhân vật trong phim. 

Tổ chức chiếu phim và tương tác với công chúng là nội dung mới trong hoạt động của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, với mong muốn giới thiệu và quảng bá rộng rãi các giá trị của di sản văn hóa tới công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ, để từ đó các em có thái độ trân trọng và hình thành ý thức bảo tồn, phát huy di sản văn hóa của dân tộc.

Khách xem phim có thể tương tác với nhà nghiên cứu, nhân vật trong phim

Phòng chiếu phim có màn hình lớn và dàn âm thanh hiện đại