Image
Loading

Tòa Trống đồng là một trong hai tòa trưng bày của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Tòa nhà được kiến trúc sư Hà Đức Lịnh, người Tày, thiết kế mô phỏng theo hình chiếc trống đồng của văn minh Đông Sơn nổi tiếng.

 

Tòa Trống đồng gồm 2 tầng với tổng diện tích trưng bày 2.000m2, do Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và Tổng thống Cộng hòa Pháp Jacques Chirac khai trương tháng 11-1997 nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh các nước nói tiếng Pháp tại Hà Nội. Phần lớn diện tích của toàn Trống đồng được giành cho trưng bày thường xuyên về 54 dân tộc Việt Nam, được thực hiện với sự hợp tác với Chính phủ Pháp, sự cộng tác của nhà dân tộc học Christine Hemmet, chuyên gia bảo tàng học tại Bảo tàng Con Người (Paris) và kiến trúc sư Véronique Dollfus, nhà thiết kế trưng bày (Pháp). Trưng bày 54 dân tộc Việt Nam, được thể hiện bằng hàng loạt hiện vật, phim, ảnh dân tộc học cùng các khu vực tái tạo sống động và hàng loạt các bài viết do các nhà nghiên cứu của Bảo tàng thực hiện. Tất cả nội dung trưng bày đều được thực hiện bằng 3 thứ tiếng (Việt, Pháp, Anh). Lộ trình Tham quan gồm 9 phần chính, được bố cục mang tính hệ thống, nhất quán, khoa học và hấp dẫn. Ngoài ra, trong tòa Trống đồng còn có 2 không gian trưng bày nhất thời là nơi tổ chức các trưng bày nhất thời và một số không gian giành cho các hoạt động khám phá như Phòng khám phá trẻ em và Phòng khám phá âm thanh hình ảnh.