Image
Loading

Đến với cửa hàng sách tại Bảo tàng dân tộc học Việt Nam, khách tham quan có cơ hội được trải nghiệm và tìm hiểu văn hóa các dân tộc Việt Nam thông qua các ấn phẩm, tài liệu nghiên cứu chuyên ngành Dân tộc học, Nhân học, Văn hóa học…

Hiện nay, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đang tiếp tục xây dựng nhiều ý tưởng, định hướng mới trong việc đa dạng hóa các chủ đề ấn phẩm nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách tham quan.