Image
Loading

Ngôi nhà mồ do 5 người đàn ông Giarai Aráp ở làng Mrông Ngọ (huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) dựng năm 1998. Ở làng, trong nhà mồ như thế này có thể chôn khoảng 30 người chết.

Nhà mồ được bao bằng một hàng rào tượng, được đẽo và tạc bằng rìu, đục và dao. Những tượng trai gái giao hoan, phô ra bộ phận sinh dục và tượng phụ nữ mang thai liên quan đến sự sinh sôi. Mái nhà lợp gỗ ván và được phủ một lớp phên nan tre có trang trí nhiều hình vẽ bằng phẩm màu đỏ tự chế tác theo lối cổ truyền. Những hình tạc trên nóc mô tả chủ yếu sinh hoạt lễ bỏ mả.

 

Nhà mồ được coi là dành cho người chết ở thế giới bên kia. Bên trong nhà có nhiều ché, bát, đĩa, chai, chén và mô hình dụng cụ lao động, là những đồ dùng cho người quá cố. Người Giarai làm nhà mồ đẹp chỉ để phục vụ lễ bỏ mả. Nghi lễ diễn ra trong vài ba ngày, sau đó, toàn bộ nhà mồ cùng với tượng và các trang trí... bỏ hoang, hư hỏng dần theo năm tháng.