Image
Loading

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức nhiều chương trình dành riêng cho học sinh và nhà trường, kết nối trưng bày, hoạt động của bảo tàng với chương trình giảng dạy, học tập trong nhà trường.

 Trong các chương trình này, học sinh, giáo viên, các nhà giáo dục... có thể khai thác Bảo tàng như một công cụ sống động phục vụ cho việc dạy và học. Bảo tàng chú trọng thiết lập quan hệ với nhà trường, tạo điều kiện cho các trường, các giáo viên, học sinh sử dụng chương trình của bảo tàng như một phần của chương trình giáo dục.

Các hoạt động của Bảo tàng DTHVN cập nhật với nhu cầu và sự thay đổi của xã hội, cung cấp cho học sinh những kết quả nghiên cứu mới, những kiến thức mở rộng, những vấn đề xã hội, bổ trợ cho các môn học ở nhà trường. Nội dung trưng bày của Bảo tàng rất phong phú, được chuyển tải bằng hiện vật, tranh ảnh, phim, các câu chuyện, bài viết… Các hoạt động của Bảo tàng luôn gắn với thực tiễn và thường xuyên có sự tham gia của người dân, của chủ thể văn hóa. Tham quan Bảo tàng DTHVN, học sinh được học tập dưới nhiều hình thức, được thực hành và trải nghiệm bằng các giác quan khác nhau một cách đầy hứng thú.

Bảo tàng DTHVN còn xây dựng các chương trình kết hợp với nhà trường như:

  • Xây dựng các tour tham quan bảo tàng theo từng bậc học: tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học;
  • Xây dựng các tài liệu dành cho học sinh, tài liệu dành cho giáo viên theo từng bậc học;
  • Xây dựng các chương trình tập huấn dành cho giáo viên;
  • Xây dựng các chương trình đưa giáo dục di sản văn hoá địa phương vào trường học...

Bảo tàng DTHVN cũng có thể mở rộng nhiều các hoạt động khác dành cho nhà trường khi có nhu cầu như:

  • Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề và dạy về di sản văn hoá ngoài bảo tàng;
  • Tổ chức các trưng bày lưu động và các hoạt động tại trường học;
  • Tổ chức các tour tham quan kết nối từ bảo tàng đến các di sản ở địa phương.

Bảo tàng DTHVN nhận tổ chức hoạt động cho học sinh và giáo viên theo nhu cầu của từng trường, tại Bảo tàng, tại nhà trường hoặc đi đến địa phương.

Cô trò chụp ảnh lưu niệm tại tòa Cánh diều

Tham quan trưng bày Đông Nam Á