Image
Loading

Ngôi nhà mồ do anh Bríu Nga (người Cơtu, 36 tuổi) làm tại thôn Aliêng ở tỉnh Quảng Nam, theo mẫu nhà mồ mà anh đã làm cho bố vợ mình năm 1996, rồi được chuyển về dựng tại Bảo tàng tháng 12/2005.

Đây là dạng nhà mồ của người giàu có và uy tín cao, được làm để tổ chức tang lễ lần thứ hai, khi người ta đem quan tài đựng hài cốt đặt vào một cỗ quách lớn có điêu khắc công phu. Hình đầu trâu, tạc trên các chi tiết kiến trúc, chứng tỏ trong tang lễ có cúng tế bằng trâu và đó cũng là biểu tượng về của cải. Các hình điêu khắc khác như kỳ đà, rồng, chim tring, ngọn rau dớn, lá cây móc, người ngồi rầu rĩ… cũng là những trang trí cổ truyền ở nhà mồ Cơtu.

 

Trong nhà mồ Cơtu tại Bảo tàng trưng bày cả chiếc cáng dùng để khiêng người chết ra nghĩa địa và cái giá để cúng cơm cho người chết.