Image
Loading

Cho thuê địa điểm

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam có các không gian thoáng mát, trang bị hiện đại, góc nhìn đẹp, đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp phù hợp với các sự kiện, hội thảo, hội nghị quốc gia và quốc tế...

- Phòng họp tòa Trống đồng, 300 người

- Phòng họp tòa Cánh diều, 100 người

- Phòng họp mini, 50 người

- Địa điểm tổ chức sự kiện ngoài trời

 

Tổ chức sự kiện

- Nhận tổ chức các sự kiện văn hóa tại Bảo tàng cho các tổ chức hoặc gia đình theo yêu cầu

- Nhận tổ chức sự kiện văn hóa ngoài Bảo tàng theo yêu cầu của đối tác:

- Tổ chức biểu diễn nghệ thuật: ca trù, múa rối, hát Xoan, cồng chiêng...

- Tổ chức trình diễn nghề thủ công truyền thống: làm đồ chơi dân gian, làm món ăn truyền thống, làm nón, làm gốm, dệt vải...