Image
Loading

Bảo tàng DTHVN thực hiện có hiệu quả các công trình nghiên cứu cơ bản phục vụ trực tiếp cho các hoạt động đa dạng của mình; đồng thời, tiến hành nhiều dự án hợp tác quốc tế, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ về dân tộc học/nhân học và bảo tàng học.

Bảo tàng đã thực hiện một số dự án hợp tác quốc tế như: Phát huy năng lực các bảo tàng Việt Nam (Dự án FSP) do Quỹ Đoàn kết ưu tiên Pháp tài trợ; dự án Thiết lập và củng cố mạng lưới các bảo tàng, cơ quan văn hóa, các học giả vùng sông Mê Công, tăng cường sự hiểu biết về Đông Nam Á và khu vực do Quỹ Rockefeller tài trợ; dự án Khóa mùa hè – Nghiên cứu và thực hành bảo tàng; dự án Nghiên cứu sự đa dạng tôn giáo và tín ngưỡng các dân tộc Việt Nam; dự án Phim cộng đồng; dự án Truyền thông dựa vào cộng đồng tại Việt Nam: Những câu chuyện với giọng nói chủ thể do Quỹ Ford tài trợ; dự án Tác động của Tivi đối với sự biến đổi gia đình người Thái ở Việt Nam do Viện Sức khỏe Hoa Kỳ tài trợ...

Ngoài dự án Nghiên cứu, sưu tầm hiện vật Đông Nam Á, Bảo tàng đã tiến hành một số đề tài nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, bước đầu thu được những kết quả tốt như: Trò chơi dân gian một số dân tộc Việt Nam (2013-2014); Nghề cá và làng cá cổ truyền qua nghiên cứu một số điểm trong vùng biển đảo Việt Nam (2013-2014); Nghiên cứu cư dân thủy cư và đầm phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên-Huế (2011-2012); Nhà ở của người Chăm Ninh Thuận - truyền thống và biến đổi (2009-2010); Nghiên cứu làm rõ thông tin chi tiết về 3 bộ sưu tập: Tranh kính, Sơn mài, Đồ vải liên quan đến 5 chủ để trưng bày văn hóa của các nước Đông Nam Á (2009-2010); Nghiên cứu làm rõ thông tin chi tiết về ngôi nhà rông (người Bana), nhà dài (người Ê-đê) tại khu trưng bày ngoài trời của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (2009-2010).