Image
Loading

 Đây là kiểu nhà có nền nửa sàn nửa đất, một hình thức cư trú thích ứng với điều kiện sinh sống tại các sườn núi dốc. Năm 1999, ông Bàn Văn Sấm cùng 7 người Dao Họ khác ở thôn Khe Mụ, xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, đã dựng ngôi nhà này tại Bảo tàng trong 23 ngày, theo mẫu nhà của ông Sấm. 12 cột chính làm bằng lõi gỗ thọ, một loại gỗ rừng không bị mối mọt. Các cột này, đã qua 60-70 năm sử dụng, là tài sản lưu chuyển trong gia đình khi làm nhà mới. 4 gia đình đã nhượng lại cột quý cho Bảo tàng.

Việc làm nhà tuân theo truyền thống và có những kiêng kỵ. Người ta nhưng kiêng lấy những cây đổ, bị dây leo quấn thân hoặc cụt ngọn. Khi lợp, chỉ chủ nhà mới được phủ nóc; ông ta làm phép bằng cách vỗ 3 cái xuống mái nhà và hỏi những người đứng dưới đất: “đã tối chưa?”, mọi người trả lời: “tối rồi”. Mái nhà thường phải lợp lại sau 5-6 năm.

Sàn nhỏ dựng lộ thiên và liên thông với sàn nhà là chỗ tắm, giặt và phơi quần áo, cũng là chỗ phụ nữ ngâm chàm làm phẩm nhuộm và chỗ họ nhuộm vải. Kho nhỏ cạnh nhà là nơi giữ trữ lúa, ngô, đậu...