Image
Loading

Vùng đất dọc tuyến đường di chuyển gia súc mang tên Canning

Những thổ dân vùng sa mạc phía tây đã sống trên mảnh đất này từ hàng nghìn năm trước. Vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, sự mở mang của công nghiệp mỏ và chăn nuôi gia súc tại bang Tây Úc dẫn đến nhu cầu cần có một con đường để di chuyển các đàn gia súc từ các trang trại vùng Kimberley xuống các khu chợ gia súc ở phía nam. Con đường và 54 giếng nước được đào dọc theo hai bên đường được biết đến với cái tên “Con đường dẫn gia súc mang tên Canning”. Sau đó, những con đường tương tự đã được mở ra, xuyên qua nhiều vùng đất của thổ dân trên khắp đất nước Australia. Câu chuyện trong trưng bày nói về một trong những con đường như thế, do thổ dân sống trên những vùng đất mà tuyến đường này xuyên qua kể lại. Đó là những câu chuyện về sự tiếp xúc với người da trắng, những xung đột và sự sống sót, những cuộc di chuyển và sự trở về. Nhưng trên hết, đó là câu chuyện về gia đình, về văn hóa và về một vùng đất.