Image
Loading

 

 
BAN GIÁM ĐỐC

TS. Bùi Ngọc Quang - Phó Giám đốc Phụ trách

PGS.TS. Trần Hồng Hạnh - Phó Giám đốc

  

CÁC LÃNH ĐẠO TIỀN NHIỆM

PGS.TS. Nguyễn Văn Huy - Nguyên Giám đốc (1995 - 2006)

TS. Lưu Anh Hùng - Nguyên Phó Giám đốc (6/2000 - 6/2014)

PGS.TS. Võ Quang Trọng - Nguyên Giám đốc (12/2006 - 01/2019), Nguyên Tổng biên tập (2013 - 10/2019)

PGS.TS. Nguyễn Duy Thiệu - Nguyên Phó Giám đốc (2007 - 3/2015), Nguyên Phó Tổng biên tập (2013 - 3/2015)

PGS.TS. Phạm Văn Dương - Nguyên Phó Giám đốc (10/2014 - 3/2020)

PGS. TS. Bùi Nhật Quang - Nguyên Giám đốc (02/2019 - 10/2019)

TS. Đặng Xuân Thanh - Nguyên Giám đốc (10/2019 - 12/4/2022)

 

 PHÒNG NGHIÊN CỨU - SƯU TẦM - PHIM DÂN TỘC HỌC

TS. Võ Thị  Mai Phương - Trưởng phòng

TS. Vũ Phương Nga - Phó Trưởng phòng

TS. Chu Quang Cường

TS. Vũ Thị Hà

TS. Vũ Thị Thanh Tâm

ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

 

PHÒNG TRUYỀN THÔNG & GIÁO DỤC

TS. An Thu Trà - Trưởng phòng

TS. Vũ Hồng Nhi - Phó Trưởng phòng

ThS. Phùng Thị Tuệ Minh

ThS. Nguyễn Thị Phượng

CN. Lê Nguyễn Phương Anh

CN. Chu Thanh Hải

CN. Nguyễn Thị Nhài

CN. Vương Hồng Thu

 

PHÒNG TRƯNG BÀY

TS. Vũ Hồng Thuật - Trưởng phòng

TS. Trần Thị Thu Thủy - Phó Trưởng phòng

TS. Lê Anh Đức

ThS. Phùng Thị Mai Anh

ThS. Nguyễn Thị Tuấn Linh

 

PHÒNG KIỂM KÊ & BẢO QUẢN

TS. Hoàng Thị Tố Quyên - Trưởng phòng

ThS. Trần Thị Hồng Loan - Phó Trưởng phòng

ThS. Hoàng Thị Thu Hằng

ThS. Nguyễn Thị Nga

ThS. Lê Thị Thanh Phượng

 

VĂN PHÒNG

ThS. Nguyễn Giang Nam - Phó Chánh Văn phòng

ThS. Trịnh Thị Lan Phương - Kế toán trưởng

ThS. Trần Nguyên Diệp

ThS. Dương Thị Thùy Ninh

ThS. Lã Thị Thanh Thủy

CN. Trịnh Ngọc Ánh

CN. Đỗ Thị Thu Hiền

CN. Bùi Thị Hương

CN. Dương Thị Nghệ

Chu Thái Bằng

Phạm Văn Chín

Nguyễn Đức Chuyền

Nguyễn Liên Đức

Đặng Văn Quân

Bùi Xuân Thụy

Nguyễn Văn Việt