Image
Loading

Du khách có thể xem phim nhân học, dân tộc học của Việt Nam và nước ngoài trên 8 màn hình cảm ứng với bộ tai nghe riêng cho mỗi màn hình. Các phim được sắp xếp theo chủ đề bao gồm: lễ hội, phong tục tập quán, nghề thủ công, âm nhạc dân gian, nghệ thuật biểu diễn, đời sống hàng ngày. Các phim đều có phần giới thiệu tóm tắt về nguồn gốc, thời lượng, nội dung phim. Du khách hoàn toàn chủ động tìm, lựa chọn phim mình muốn xem; tham gia trả lời câu hỏi tương tác để đánh giá mức độ hiểu biết, khả năng nắm bắt về phim mình đã xem.