Image
Loading

Trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là một trong số ít bảo tàng ở Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học. Bảo tàng đặt trọng tâm nghiên cứu vào lĩnh vực Nhân học và Bảo tàng học, góp phần tích cực vào việc bảo tồn, quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa của các dân tộc. Kết quả nghiên cứu của Bảo tàng đã được công bố trong nhiều ấn phẩm và công trình khoa học. Trên cơ sở hợp tác quốc tế đa dạng, Bảo tàng DTHVN nhận được sự tư vấn chuyên môn của nhiều chuyên gia nước ngoài, đặc biệt là các chuyên gia Pháp và Mỹ. Nhờ đó, Bảo tàng luôn đi tiên phong trong việc áp dụng các phương pháp bảo tàng học hiện đại. Với mong muốn góp phần đổi mới các bảo tàng trong nước cũng như nâng cao năng lực các bảo tàng trong khu vực, Bảo tàng DTHVN luôn chia sẻ kinh nghiệm và tham gia cố vấn chuyên môn cho nhiều bảo tàng trong và ngoài nước.

Bảo tàng DTHVN có hệ thống cơ sở dữ liệu phong phú và được tổ chức theo phương pháp lưu trữ và tra cứu hiện đại: cơ sở dữ liệu thư viện, cơ sở dữ liệu hiện vật và cơ sở dữ liệu phim ảnh. Các cơ sở dữ liệu này là công cụ tiện lợi và hỗ trợ quan trọng cho công tác nghiên cứu khoa học.

Hiện nay, Bảo tàng DTHVN có đội ngũ hơn 20 nghiên cứu viên được trang bị về lý luận và giàu kinh nghiệm điền dã. Đây là lực lượng quan trọng trong việc thực hiện các dự án, đề tài khoa học cũng như xây dựng nội dung trưng bày và tư vấn tổ chức nghiên cứu, trưng bày bảo tàng. Bảo tàng DTHVN hỗ trợ để các cộng đồng giới thiệu văn hóa của họ thông qua dự án “phim cộng đồng” và các dự án khác…