Image
Loading

Dân tộc Bố Y có hơn 3.200 người, mới đến Việt Nam hơn một thế kỷ. Họ sống ở vùng núi cao, vừa làm ruộng bậc thang, vừa làm nương. Bộ phận ở Hà Gian chịu ảnh hưởng của người Nùng và Hmông; còn nhóm ở Lào Cai được gọi là Tu Dí, nói tiếng Quan hỏa và tiếp thu sâu sắc văn hóa Hán.