Image
Loading

Dân tộc Giáy có gần 68.000 người, đến Việt Nam khoảng 200 năm nay, chủ yếu làm ruộng nước. Tại Hà Giang, họ ở nhà sàn, nếp sinh hoạt gần với người Tày. Bộ phận ở Lào Cai và Lai Châu ở nhà trệt, tùy nơi mà chịu ảnh hưởng của người Hán, Nùng, Thái.