Image
Loading

Dân tộc Lào có hơn 17.000 người (2019), phân bố ở Điện Biên, Sơn La và Lào Cai. Họ có truyền thống canh tác lúa nước. Một số nghề thủ công như dệt, rèn, làm gốm, chạm bạc khá phát triển. Gia đình nhỏ phụ hệ là đơn vị kinh tế - xã hội cơ sở. Phật giáo từng có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống. Hiện còn một vài cuốn sách lá cọ chép kinh Phật bằng mẫu tự Sanscrit và một số dấu tích kiến trúc Phật giáo xây bằng gạch đỏ như tháp Mường Và ở Sơn La, tháp Mường Luân ở Điện Biên.

XE LỌN BÔNG ĐỂ KÉO SỢI

Lào Lai Châu 2003