Image
Loading

Dân tộc Lự có hơn 6.700 người (2019), cư trú ở một số nơi thuộc tỉnh Lai Châu. Họ canh tác ruộng nước, phát triển nghề dệt vải và sớm định cư thành bản gồm các gia đình nhỏ phụ hệ. Thành cổ Xam Mứn (Tam Vạn) hiện còn dấu vết, là kiến trúc phòng ngự của tổ tiên người Lự. Tuy nếp sống của người Lự ngày càng gần với người Thái và người Lào, nhưng nhiều phong tục xưa như nhuộm răng đen, xâu tai, xăm mình vẫn tồn tại.