Image
Loading

Dân tộc Sán Chay có hơn 201.000 người (2019), gồm hai nhóm: nhóm Cao Lan nói ngôn ngữ Tày - Thái, nhóm Sán Chỉ nói ngôn ngữ Hán. Họ di cư đến Việt Nam cách đây hơn 400 năm, chủ yếu cư trú ở trung du Bắc Bộ và canh tác lúa nước. Nhà cửa, trang phục, nếp sống của người Sán Chay có nhiều nét gần với người Tày.