Image
Loading

Dân tộc Tày có hơn 1,8 triệu người Tày (2019), bao gồm cả nhóm Ngạn ở Cao Bằng, nhóm Phén ở Bắc Giang và Quảng Ninh, nhóm Thu Lao và nhóm Pa Dí ở Lào Cai.

Hai nhóm Thu Lao và Pa Dí mới di cư đến Việt Nam hơn một thế kỷ. Họ có dân số ít, mỗi nhóm chỉ khoảng 1.000 người, phân bố chủ yếu ở vùng núi cao, vừa canh tác ruộng bậc thang, vừa làm nương rẫy. Văn hoá của họ có nhiều nét gần với văn hóa của người Hmông và các dân tộc khác trong vùng.

Nét khác biệt giữa các nhóm biểu hiện dễ thấy trong trang phục nữ. Phụ nữ Tày mặc áo dài màu chàm và hầu như không có trang trí hoa văn; phụ nữ Ngạn cũng mặc áo màu chàm nhưng ngắn hơn trong khi sắc phục của phụ nữ Phén lại màu nâu. Nữ giới Thu Lao quấn khăn thành chóp trên đỉnh đầu; nữ giới Pa Dí mặc áo có nhiều trang trí bằng bạc và đội khăn hình mái nhà.