Image
Loading

Có 2 nhóm Thái Trắng. Nhóm Tay Đón cư trú ở Lai Châu và một số huyện thuộc Sơn La. Tổ tiên họ vốn tụ cư ở thượng nguồn sông Đà, nơi có mường Bó Té, di cư tới Lai Châu trước thế kỷ XI. Tiếng nói của họ có 6 thanh và nhiều khác biệt về ngữ âm so với tiếng Thái Đen. Người Tay Đón đã sáng tạo ra các vũ điệu xòe Thái và kiểu thuyền đuôi én nổi tiếng.  

Nhóm Tay Khao cư trú ở miền tây 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa, tây bắc tỉnh Hoà Bình và phía nam tỉnh Sơn La. Tiếng nói của họ có 5 thanh. Nữ phục có nét gần với người Thái ở Lào.

Cả hai nhóm đều theo chế độ gia đình phụ hệ, phổ biến là hình thức gia đình nhỏ. Họ sống trong những ngôi nhà sàn 4 mái, khác với kiến trúc nhà sàn có mái hình mai rùa của người Thái Đen. Riêng nhóm Tay Đón ở Mường Chiến (Sơn La) trước đây còn có loại nhà sàn dài của các gia đình lớn.