Image
Loading

Phần trưng bày này gồm 4 chủ đề: Sơn mài Nhật Bản, Gốm Nhật Bản, Tây Tạng, Diều Trung Quốc, Trang phục Hàn Quốc hanbok.