Image
Loading

Hiện vật đồ vải, đồ gốm và thủy tinh giới thiệu trong phần trưng bày này thuộc về các quốc gia: Iran, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ và Yemen.